Platební podmínky


PLATEBNÍ PODMÍNKY

     Rezervace ubytování je podmíněna zaplacením zálohy ve výši 50 % z celkové ceny za ubytování, a to převodem na bankovní účet. Doplatek je splatný nejdéle 14 dní před začátkem pobytu taktéž na bankovní účet uvedený na dokladu..
      Datum splatnosti zálohy určí ubytovatel na dokladu, který obdržíte po Vaší rezervaci.
     Možnost platby z FKSP - vystavíme fakturu pro zaměstnavatele.

STORNO PODMÍNKY

     V případech, kdy dle sjednané smlouvy na ubytování v pensionu vznikne povinnost zákazníka uhradit provozovateli pensionu storno poplatky, se jejich výše určuje podle počtu dnů od rozhodné skutečnosti, která zakládá povinnost k jejich úhradě, do počátku poskytnutí první služby. V případě, že se stornovaná lůžka obsadí za stejných podmínek, bude Vám vráceno 90 % částky (zálohy na ubytování).

VÝŠE ODSTUPNÉHO ČINÍ:

71 dní a více 0 % ze zálohy na ubytování
70 až 38 dní 20 % ze zálohy na ubytování
37 až 22 dní 50 % ze zálohy na ubytování
21 až 15 dní 80 % ze zálohy na ubytování
14 dní a méně100 % ze zálohy na ubytování